Alexis Catel, ΗΠΑ, 1998: Θαύμα του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς στη Χαβάη

https://hawaiiofmyheart.wordpress.com

HAWAI OF MY HEART

kauai-tor-hta

Alexis Catel, ΗΠΑ, 1998:

Θαύμα του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς στη Χαβάη

Τόν Αύγουστο του 1998 η σύζυγός μου και εγώ πήγαμε για διακοπές στη Χαβάη, στό νησί Καουάι. Είχαμε ξαναπάει εκεί πολλές φορές, καί τό μέρος πού μείναμε ήταν μία όμορφη παραλία για κολύμπι.

Και οι δυό, η σύζυγός μου και εγώ, είμαστε καλοί κολυμβητές και επομένως δεν ανησυχούμε ο ένας για τον άλλο όταν πάμε για κολύμπι στον ωκεανό. Εκείνη τή φορά, τή νύχτα της άφιξής μας, ένας τυφώνας είχε σαρώσει τό νησί. Παρόλα αυτά, πήγαμε για κολύμπι εκείνη τήν ημέρα, όπως συνήθως.

Η σύζυγός μου παρέμεινε κοντά στήν ακτή, ενώ εγώ απλώθηκα σε βαθιά νερά γιά ένα καλό κολύμπι. Ξαφνικά, από τό πουθενά, ένα πελώριο κύμα μέ κτύπησε βίαια καί Continue reading “Alexis Catel, ΗΠΑ, 1998: Θαύμα του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς στη Χαβάη”

Video: Hawai‘i – Aloha! E Komo Mai!

http://usaofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

beach-mountain-wallpaper-1024x768

Hawai‘i – Aloha! E Komo Mai!

The Path of Kyriaki-Fevronia Ka’akau, Hawaii, USA – by Kyriaki-Fevronia Ka’akau

https://hawaiiofmyheart.wordpress.com

http://washingtonofmyheart.wordpress.com

WASHINGTON OF MY HEART

HAWAII OF MY HEART

 

The Path of Kyriaki-Fevronia Ka’akau

by

Kyriaki-Fevronia Ka’akau

 

Source:

http://journeytoorthodoxy.com

http://journeytoorthodoxy.com/2010/07/the-path-of-kyriaki-fevronia-ka’akau/

JOURNEY TO ORTHODOXY

If someone told me four years ago that I would become Orthodox I would have suggested psychological testing! Before moving to Washington in 1996, I was a Protestant for 26 years, hopping from one church to another. There was always something missing but I couldn’t identify it. My marriage of 16 years failed so I decided to “take a break” from anything church related, move to Washington with my son and start over.

After being there for nearly a year, I quit one security job and was hired for another company. My new boss, Pete, was a big bear of a man with a wonderful sense of humor and the ability to speak the language of his ancestry which I had always wanted to learn—Greek!

To a background in Hawaiian, Hebrew, Latin, French, and American Sign Language I wanted to add Greek, especially since the New Testament was written in it. When Pete suggested I call one of the Greek Orthodox churches in Tacoma I had no idea what to look for. I “let my fingers do the walking” and arbitrarily chose St. Nicholas.

I know that the Holy Spirit led me to choose that parish. I inquired about Greek lessons and the woman took my name and phone number. A few days later Despina Kipelidis called me. That was the beginning of my adventure!

During my Greek lessons, we would talk about spiritual things and she would answer my questions about Orthodoxy with as much zeal as I had as Protestant. She loaned me books like St. Seraphim of Sarov, Mother Macarius, etc. Being the “good Christian” that I was, I checked everything against scripture. I wanted to make sure I wasn’t getting into something strange or something that went contrary to what I knew scripture taught.

I could find nothing wrong but it took a while to get used to certain theological issues such as the rightful position of the Holy Mother, and the transformation of the break and wine into the Body and Blood of our Lord, God, and Savior Jesus Christ. Once I started attending services— first at St. Nicholas and then at Holy Resurrection (OCA)—1 began finding what had been missing in all the other churches I attended—WORSHIP and REVERENCE.

I was relieved in what I found in Orthodoxy. There was no “show” or a need to “entertain” to attract new believers. I found meaning in everything that was done in the Liturgy and at home. It was comforting. I had come home.

The traditions in Orthodoxy are passed down from the Apostles themselves and there is the desire for more spiritual discipline. There is a right way and a wrong way to worship, dress, pray, fast, etc.

And I found people who wanted to do it right. I had been covering my head for 19 years and for the first time I wasn’t the only (outside a messianic congregation)! There is consistency. There is a cycle. But make no mistake about one thing; there is just as much, if not more, emotion. These traditions are in no way dead or boring! I discovered in Orthodoxy that which so many other Christians have forgotten. After several months of being a Catechumen I was baptized. My Godmother is Fevronia Prodomidou from Kavala, Greece.

I chose the name Kyriaki, after my Greek teacher’s aunt so I actually have TWO names; Kyriaki-Fevronia.

I have been Orthodox for a little over a year now and thought it would be wonderful if my family, especially my son, became Orthodox, it’s God’s job to enlighten them the same way He enlightened me. I’m just in awe of the way He blessed me and helped me find my way home!

Jamey Bennett, Hawaii, USA: Liturgy, Sacraments, & All That Jazz – Ten Reasons I Joined the Orthodox Church

https://hawaiiofmyheart.wordpress.com

HAWAII OF MY HEART

5fd4c674d212ad68c5f68e8bbc205552.jpg

Jayme-and-Fr-John-Schroedel-171x300.png

Jamey Bennett & Fr. John Schroedel

tumblr_static_1655975_10202065600494912_1155852431_n.jpg

Liturgy, Sacraments, & All That Jazz:

Ten Reasons I Joined the Orthodox Church

by

Jamey Bennett, Hawaii, USA

Source:

http://journeytoorthodoxy.comHERE

JOURNEY TO ORTHODOXY

I am asked fairly regularly to share my conversion story. I haven’t really written out my journey into the Orthodox Church in a full narrative. I hinted at some things related to my Mormon heritage here, but even that doesn’t quite tell the story. Honestly, I’m not sure I am interesting enough to put my story down on paper, so for now, we’ll settle for some glimpses into the journey. I leave this unedited and unvarnished.

I was received into the Orthodox Church at Pascha (Easter) of 2009. This doesn’t come as a shock to most who know me, but definitely has ruffled some feathers of a few people I love and respect. I want to set out ten (of many) reasons I became Orthodox. (In what follows, I assume a basic understanding of Christianity and Protestantism.)

1.Liturgy, Sacraments, and All That Jazz

I have personally been on a liturgical-sacramental trajectory for a long time. I fell in love with the Sacraments of Baptism and the Eucharist (Lord’s Supper) years ago, as well as a liturgical approach to prayer. As a Presbyterian, I began using prayer ropes, praying the hours, and even included an icon in my private devotions. This led me out of Presbyterianism and into five wonderful years as an Anglican, and I acquired the conviction that whatever church I was to join in the future needed to be under the oversight of a bishop in Apostolic Succession.1

Somewhere along the way I encountered Orthodoxy. Every chance I got while travelling, I would visit Orthodox churches. It didn’t matter if I was in a Greek, Russian, Ukrainian, or American Orthodox church, I felt comfortable and at home. To me, it felt like the fullness of all that I was looking for in Anglicanism.

As I have now immersed myself in the Sacramental life of the Orthodox Church, I am ever more convinced that it is my home.

2.Beauty

One time I was visiting a friend’s church, and the pastor was pounding the pulpit, “Don’t you dare imagine anything when you’re praying! That’s idolatry!”2 I never really bought that line. I never understood why Old Testament worship utilized all the senses, and then suddenly we get a new and better covenant (Heb. 8:6) and switch to plain white walls free of any symbolism. Orthodox people taste, touch, see, hear, and smell virtually everything!

Orthodoxy is exceedingly beautiful. The Psalmist exults,

“O worship the Lord in the beauty of holiness; let the whole earth stand in awe of him” (96:9).

Worship is beautiful in Orthodoxy, as it should be. And every detail of worship is carefully designed for the honor and glory of God – from the way we sing to the images that adorn our walls to the vestments of the clergy.

3.Mystery

Part of what attracts many people to Orthodoxy is the love of mystery. Now, this is counter-intuitive to me. I want to figure it all out. When I began studying theology in high school and college, I was always asking people,

“What’s your position on _______?”

My first impulse is not in praise of mystery, but in solving mystery. I am by nature a rationalist.

But the truth is, we live a mystery-filled existence. I currently live in Hawaii, and I sit here at my desk at night and watch geckos run across my window with their “magic” toes to catch and munch on moths. This “mystery” is something held together by an incredibly imaginative God who called all things into being – and it just so happens that none of us were there when he did it.

Evagrios of Pontus has famously said,

“God cannot be grasped by the mind. If He could be grasped, he would not be God.”

Orthodoxy is not irrational. However, we believe that mystery is fundamental to Christianity, and should be embraced and celebrated. Evangelical theologian Daniel Clendenin writes, “The great mysteries of the faith are for the East matters of adoration rather than analysis.” I think that’s right. And so I rest in mystery.

4.Systematic, Bah!

Which brings me to systematic theology. I’ve never been satisfied with systematic theology. One summer I took evangelical family writer Nancy Wilson’s challenge to read 10 chapters of the New Testament a day, making it possible to read the whole New Testament in a month. Each day I watched my systematic theology “systematically” dismantled. My tight categories had previously made sense when I assembled Bible verses in a logical construct. But when I just read the Bible in large helpings, I began to see my thinking reshaped. And it was a bit messy!

If we must categorize “types” of theology, I’d say we have four main categories: Systematic, Biblical, Conciliar, and Liturgical. In Systematic theology one tries to carefully line up all the “data” and harmonize it. In Biblical theology, one teases out the text and takes it wherever it goes – keeping in mind its flow in historical context. Conciliar theology is what is worked out in the great Councils of the Church in response to various attacks on truth (this, in concert with the creedal statements growing out of those councils). Liturgical theology (at its best) is the developed and mature use of Conciliar and Biblical theology in the context of prayer.

There is plenty of room for Systematics in Orthodoxy. However, it’s not a particular interest of most of the Orthodox world. We’d rather pray our theology. I’d say that Orthodoxy beautifully harmonizes Biblical, Conciliar, and Liturgical theology.

5.Unwavering Theology

I was talking to my good friend Ken Petty, a Calvinist, who related a conversation to me that he had with an evangelical leader. This leader described Eastern theology as having been

“stagnant for the last thousand years.”

I laughed and asked him,

“And this is a problem, how?”

We don’t believe in doctrinal development. Sure, the way we articulate our theology has been historically shaped over-and-against creeping errors, but the essence of the faith has been fiercely defended.

It is the position of the Orthodox Church that we are preserving the faith of the Apostles, not re-inventing or re-discovering their faith. In 2004, I read through much of The Seven Ecumenical Councils and was continually struck by the minutes of the Councils. Repeatedly, you find the bishops shouting out things like,

“This is the Orthodox faith! This is the faith of the Fathers! Into this faith we were baptized!”

Orthodoxy is not blown about by every wind of doctrine, but has ferociously preserved, defended, and died for the faith

“once delivered to the saints” (Jude 3).

6.I Don’t Trust Myself

I stopped trusting myself a couple of years ago. I used to think that I am always right, and I’m still fighting that deception inside of me. One day many aspects of my world came crashing down – and I realized that I don’t know everything, I don’t have it all together, and I am a participant in broken humanity.

I find the remedy for this in Orthodoxy. For one thing, the Orthodox Church doesn’t rest on one man, whether he is a pastor or a Pope. The Orthodox Church is conciliar, and depends on the totality of the Church across national, cultural, and ethnic lines. It is faithful to the Fathers of the past, and the Brothers of the present.

The second way Orthodoxy provides the remedy for my self-mistrust is in confession. In Orthodoxy, we confess face-to-face with a priest, and he brings the comfort of the Gospel to us, personally. At the end of a confession, I kneel and my priest covers me with his robe, places his hands on me, and proclaims to me that God has forgiven my sins. What a picture of Jesus!

“For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more” (Heb. 8:12).

7.Corporate or Individual?

One day it occurred to me that corporate worship and private devotions are threads in a tapestry woven together. It’s not an either/or, it’s a both/and.

In Orthodoxy, we bring our individual petitions into a larger corporate context – and we do this for the life of the world. “My needs” join in harmony with other individual needs and broader needs of all the world. The individual finds fulfillment in the corporate setting.

8.Historical “Accidents”

My move to a more liturgical way of praying happened on “accident” – as did my ultimate destination in Orthodoxy. My life was badly shaken around 2003. I didn’t have the words to pray anymore, and I didn’t really like God that much. Then I picked up a copy of the Anglican Book of Common Prayer. It gave me the words to pray that I didn’t have on my own, and it strengthened my weakened faith. I have described it on many occasions as the anchor that held me through the storm. And it did.

So I joined an Anglican church. Over the next five years, living in Tennessee, I felt the strong pull to Orthodoxy several times. But my involvement at that wonderful “continuing Anglican” church, and the relationships that I had developed there, really made joining the Orthodox Church rather difficult to do. I felt that if I were to join an Orthodox Church, that move would have to coincide with another move – to a new city.

In 2008, I moved to the Big Island of Hawaii to live with my sister. Before I got here, I knew I had three possibilities for a church home: Lutheran (LCMS), Anglican/Episcopal (TEC), or Orthodox (OCA). In my mind, those were my only three options. I attended the Lutheran church a bit, but was turned off by a few of the local practices (plus, well, no bishop). The Episcopal option was nearly bearable, but I wouldn’t have truly participated in the life of the community. We were just on different pages.

At first, the Orthodox Church did not seem a real option for me, despite its attractiveness. It was over 100 miles away, and I wasn’t sure I was ready to part with some lingering Protestant impulses. But I got word that the bishop was coming for a visit, and I didn’t want to miss that. So I spent the weekend in a hostel near the church. Before the Divine Liturgy was over, I knew I was home.

9.Healing

One thing I have heard time and again from converts to Orthodoxy is that the services and Sacraments are healing. In fact, our liturgy describes Christ as the physician and healer of our souls and bodies. This is definitely true in my case.

I once met a guy in Tennessee who had been a member of a Presbyterian church before becoming Orthodox. His wife had left him, and he was devastated. He got invited to an Orthodox service, and was drawn in by the constant refrain of

“Lord have mercy.”

He told me that six months of immersing himself in that liturgical context absolutely healed him.

I’ve had a similar experience. My life was rocked in late 2007, and it made the ‘03 rocking look like a gentle back and forth of a cradle. When I began regularly attending Orthodox services, I could feel that very same healing taking place in my heart. Honoring the majesty of God and getting down on your face before him (sometimes literally) to ask for his help, his grace, his mercy, and his strength, has quite a healing effect.

10.Jesus Called Me to It

I have been in love with Jesus since my earliest memories. In fact, my mom will tell you that I spoke with angels as a toddler. I’m not sure how objectively true that is, but I do know that I have had faith in the Triune God for as long as I can remember. And for all of my doubts over the years, I have never let go of Christ.

This is really the only reason that matters. When I came to believe that I was being called by Jesus Christ into fuller fellowship in him and with his Bride, the Holy Orthodox Church, I couldn’t help but become Orthodox. At that point, all the beauty, mystery, liturgy, and theology did not matter in comparison to the joy of fuller fellowship with Jesus.

I think it was Frederica Mathewes-Green who advised Anglicans not to come to Orthodoxy because it seems attractive or because a person is disillusioned with the state of their current church. Come to Orthodoxy, she beckoned, because you’re in love with Jesus and you see him there.

Notes

If you’re interested in exploring Orthodoxy, Frederica’s books Facing East and At the Corner of East and Now are a great place to start. For something more academic, check out Timothy Ware’s The Orthodox Church. For sympathetic treatments of Orthodoxy from Protestants, see Eastern Orthodox Christianity: A Western Perspective by Daniel Clendenin or, my favorite, Through Western Eyes; Eastern Orthodoxy: A Reformed Perspective by Robert Letham.

1.In Orthodoxy, however, we insist in a continuity of credal faith and communion for a proper Apostolic Succession.

2.This is actually a decent warning in an Orthodox context. We do use icons, but icons reflect a very real and incarnational existence, and are not simply imagined. However, in the bleak context in which this was spoken (with not so much as a cross on the wall), it seems pretty funny that picturing Jesus is idolatry when he had corporeal existence.

Robert Arakaki, Hawaii, USA: From Unchurched Hawaiian to Local Orthodox

http://usaofmyheart.wordpress.com

http://nativeamericansofmyheart.wordpress.com

https://hawaiiofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

NATIVE AMERICANS OF MY HEART

HAWAII OF MY HEART

napali-coast.jpg

5149_1172858526329_8284474_n-150x150.jpg

Robert Arakaki, Hawaii, USA:

From Unchurched Hawaiian to Local Orthodox

http://journeytoorthodoxy.comHERE

JOURNEY TO ORTHODOXY

I grew up unchurched. I became a Christian in high school through reading the Living Bible. I was active in InterVarsity Christian Fellowship at the University of Hawaii. My home church was Kalihi Union Church (KUC), a fine evangelical congregation that was part of the United Church of Christ (UCC).

I was deeply troubled by the UCC’s liberal theology and wanted to help it return to its biblical roots. This led me to study at Gordon-Conwell Theological Seminary for the purpose of preparing to become an evangelical seminary professor in the liberal United Church of Christ to help the UCC return to its biblical roots.

However, in a surprising turn of events, I became Orthodox!

It was my first week at seminary. As I walked down the hallway of Main Dorm I saw on the door of one of the student’s room an icon of Christ. I thought to myself,

“An icon in a Calvinist seminary!?!”

This was to be the first of many encounters with Eastern Orthodoxy.

After receiving my M.A. in Church History, I did doctoral studies at the Graduate Theological Union in Berkeley, California. While there I attended Saints Kyril and Methodios Bulgarian Orthodox Church. I was drawn to the deep mystical worship of liturgical worship that was rooted in the historic Christian Faith. I also felt comfortable with its all-English services and a congregation that was made up mostly of converts. Orthodox worship presents a stark contrast to the emotionally driven entertainment that passes for contemporary Evangelical worship.

My journey to Orthodoxy began when little questions about Protestant theology turned into big questions, and the big questions turned into a theological crisis. Protestant theology holds up so long as one accepts certain premises but becomes problematic when considered from the standpoint of church history and the early Church Fathers. As a church history major I became painfully aware that much of what passes for Evangelicalism: the altar call, the symbolic understanding of the Lord’s Supper, the inductive bible study method, minimalist creed, the rapture, all have their origins in the 1800s.

This means that Evangelicalism is a modern innovation as is Liberalism.

But more troubling was my investigation of classical Reformation theology, e.g., Martin Luther and John Calvin. Two foundational tenets of Protestantism: sola fide (faith alone) and sola scriptura (Bible alone), were not part of the early Church and rely upon reading the Bible in a certain way. Moreover, these two tenets originated out of the theological debates of Medieval Scholasticism. In other words, the Protestant Reformation marks not a return to the historic Christian Faith, but rather a late innovation.

What makes Orthodoxy so daunting to an Evangelical is its understanding that to have the true Faith means belonging to the one, holy catholic and apostolic Church. If the Orthodox Church is the true Church, then that meant that I needed to resign my membership from Kalihi Union Church and become Orthodox. I was received into the Orthodox Church on the Sunday of Orthodoxy in 1999 at Sts. Constantine and Helen Greek Orthodox Church in Honolulu. I am very grateful for what I have learned from Evangelicalism but there is so much more to Christianity. Orthodoxy is the fulfillment of Evangelical theology and worship.

Robert Arakaki, Hawaii, USA

ケイリー=ヒロユキ・タガワ – 2015年11月に彼は正統派キリスト教の洗礼を受け – 3ビデオ – Cary-Hiroyuki Tagawa ╰⊰¸¸.•¨* Japanese

http://usaofmyheart.wordpress.com

http://californiaofmyheart.wordpress.com

http://japanofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

CALIFORNIA OF MY HEART

JAPAN OF MY HEART

Waipio-Valley-Beach-Big-Island-HI.jpg

Hawaii

imgp02001

Japan

big-3

ケイリー=ヒロユキ・タガワ Cary-Hiroyuki Tagawa

とうほうせいきょうかい、

2015年11月に彼は正統派キリスト教の洗礼を受け

220307.p

http://orthodoxjapan.jp

東方正教会の歴史 – 日本正教会

logo

生まれは東京都東麻布。父親は米軍に勤務する日系二世、母親は宝塚出身の女優である。両親ともに日本人であるが、5歳でアメリカに移住してアメリカ国籍を持っている。高校生の時から演劇に興味を持ち、南カリフォルニア大学で学んだ。この時、早稲田大学に1年間留学したという。

叔父は歌手の旗照夫、俳優の旗昭二(いずれも母親の弟)、また従弟に中山千彰(テレビプロデューサーで、元ニッポン放送ディレクター)がいる。現在はハワイに住み。

2015年11月に彼は正統派キリスト教の洗礼を受け。

Source:

http://www.pravoslavie.ru/english/

http://www.pravoslavie.ru/english/87656.htm

ORTHODOX CHRISTIANITY

November 2015: The Japanese-American actor Cary-Hiroyuki Tawaga of Mortal Kombat movies who lives in Hawaii, baptized Eastern Orthodox Christian in Russia

http://usaofmyheart.wordpress.com

https://hawaiiofmyheart.wordpress.com

http://californiaofmyheart.wordpress.com

http://japanofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

HAWAII OF MY HEART

CALIFORNIA OF MY HEART

JAPAN OF MY HEART

carnival-hawaii-region-image-1.jpg

Hawaii, USA

e3974f65cee4d0ceee33aa66dbe7cc51

Japan

20151112-DSC_7252

big-1

big-2

The Japanese-American actor

Cary-Hiroyuki Tawaga of Mortal Kombat movies

who lives in Hawaii, USA, baptized Eastern Orthodox Christian in Russia

220307.p

Mortal Kombat’s Shang Tsung goes Orthodox in Russia

Video – The Baptism of Cary-Hiroyuki Tawaga

(Mortal Kombat’s Shang Tsung)

The soul of Cary-Hiroyuki Tagawa, best known for the part of evil sorcerer Shang Tsung in the Mortal Kombat movies, has been captured by Russia – he has apparently decided to be baptized into the Orthodox Church.

Tagawa, an American actor of Japanese descent, who took part in a new Russian film called The Priest-San, decided to abandon his faith and become a true follower of Jesus Christ’s orthodox teachings, Interfax reports.

The news was spread via Facebook by one of his colleagues, Ivan Okhlobystin, an actor and prominent Russian religious figure. He shared a photo of Tagawa taken with a giant cross, probably snapped during filming not far from Moscow.

220308.b

“I’m happy to say that… after deep and thorough consideration Cary Tagawa, who played the part of the Japanese orthodox priest in our new film The Priest-san, will take the Sacrament of Holy Baptism,” his post goes.

“You cannot just grasp the essence of the Russian Orthodox… When I first came to Russia I had very little time to get into the character. So I visited a number of Russian cathedrals in Yaroslavl and Rostov. Simply being inside had a very powerful effect on me,” Tagawa said in an interview to Kinopoisk.ru in 2013 when the shooting in Russia was done.

Cary-Hiroyuki Tagawa received a baptismal name of Panteleymon, Okhlobystin wrote on his Facebook page.

Tagawa also expressed his intention to become a Russian citizen at a press conference, according to Orthodox news website pravmir.ru.

“I’m not following the new trend,” he said, most likely alluding to American boxer Roy Jones Jr and French actor Gerard Depardieu. “I follow my heart. There are no easy decisions either in America, or anywhere else in the world. This will be a new challenge for me.”

The film, soon to hit screens in Russia, tells the story of a Japanese priest, who leaves Japan due to Yakuza wars and heads for a small Russian town to help its locals fight rampant corruption. The movie is the latest project from the “Orthodox” producing studio.

Source:

http://www.pravoslavie.ru/english/

http://www.pravoslavie.ru/english/87656.htm

ORTHODOX CHRISTIANITY